เป็นเจ้าพิธีซิโกวทำไมถึงเพลียมาก
 prommasit   24 ก.ย. 2561

เป็นเจ้าพิธีซิโกวทำไมถึงเพลียมาก

ทำพิธีซิโกวกุ่ย (施餓鬼) รู้สึกเพลียกว่าทุกครั้งที่ทำพิธีทั่วไป เพราะเป็นพิธีใหญ่ เป็นการทำพิธีทางสายอิม สายผี สัมภเวสี แต่ทำไมทำพิธีไหว้ครูประจำปี ซึ่งเป็นพิธีที่ใหญ่กว่า หรือทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพ่อราหู หรือไหว้บวงสรวงองค์เทพต่างๆ กลับไม่เพลีย ที่เป็นเช่นนี้เกิดจากการทำพิธีกรรมทางผี สัมภเวสี

พอเราทำพิธีทางอิม (阴) ก็ต้องถูกดูดพลังหยาง (阳) ของเรา พอเราทำพิธีให้กับผีเราก็ต้องใช้พลังเยอะ ต้องสูญเสียพลังเยอะ ผิดกับการที่เราทำพิธีทางเทพ องค์เทพท่านก็จะเสริมพลังต่อให้กับเราเรื่อยๆ ท่านเสด็จมาท่านก็จะมาประทานพรให้เราด้วย แต่ถ้าทำพิธีทางสายผีเขาก็จะมาเอาลูกเดียว

การทำพิธีทางสายผี (鬼) บางคนอาจจะเป็นลมกลางทางระหว่างประกอบพิธีก็ได้ ก็มีมาเยอะ

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

24 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  2289 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย