บาตรนี้พระพุทธเจ้ามีไว้ให้โปรดสัตว์


บาตรนี้พระพุทธเจ้ามีไว้ให้โปรดสัตว์

การตักบาตรด้วยเงินนี้ไม่มีบาป และไม่มีทางจะบาป

แต่มีพระวินัยข้อปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘ อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

แต่พระพุทธเจ้าได้ห้ามการรับจิตศรัทธาไหม? พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้าม แต่เมื่อพระท่านรับเงินทองมาแล้วก็สุดแล้วแต่ท่านจะไปใช้ยังไง

แม้แต่เหล้า ก็สามารถนำมาตักบาตรพระได้นะ ไม่ผิด และไม่บาปด้วย เพียงแต่ว่าพระท่านจะเอาไปดื่มหรือเปล่า ถ้าพระดื่มเหล้านี่แหละผิดแล้ว เพราะว่าศรัทธาญาติโยมท่านตักบาตรให้กันคนที่ตายไปแล้ว ให้พระท่านส่งไปให้ เปรียบเสมือนกับบุรุษไปรณีย์ แล้วเราไปแกะเอามากิน จะผิดไหม? ถ้าเรากินแต่จิตใจต้องไปส่งให้กับคนที่ตาย แต่ถ้าเราไม่ดื่มเหล้าก็ใช้ส่งด้วยจิต

แม้กระทั่งว่า ตักบาตรด้วยบุหรี่ก็ไม่ผิด ไม่บาป เหมือนกันทุกอย่าง

บางคนก็นำปืนไปถวายใส่บาตรก็มี ไม่บาป

นี่แหละ เราจะได้ยินคำโบราณกาลว่า บิณฑบาตรเถอะโยม อันสิ่งที่ไม่ดีเอามาเลย ไม่ใช่เหรอ แล้วจะมาโทษว่าเขาบาปได้ยังไง

ขนาดว่า ผีวิญญาณที่ร้ายๆ ในอดีต เช่น แม่นาคพระโขนง สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ท่านก็ยังขอบิณฑบาตพลังอาฆาต พยาบาทจองเวร แค้นของเขา มาใส่ในบาตรของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต แล้วท่านก็นำพลังนี้แปรเปลี่ยนไปในทางที่ดี แล้วท่านก็จูงนำพาแม่นากมาทางดี แล้วมันบาปตรงไหน เพราะไม่รู้เรื่องกัน

อย่างเช่นอีกหนึ่งตัวอย่าง คนเขาจะตีกัน พระท่านก็มาห้ามว่า ขอบิณฑบาตเถอะโยม ความแค้น ความอะไรต่างๆ มาใส่ในบาตรของอาตมา ขอให้มีแต่ความดีไว้ เห็นหรือไม่

บาตรนี่ หมายความว่า แปรเปลี่ยนไปสู่ทางที่ดี

อย่างเช่นบางคนกรรมแก้ได้ยากมาก สุดท้ายก็ต้องใช้บาตรมาช่วยในการแก้ไข

บาตรนี้พระพุทธเจ้ามีไว้ให้โปรดสัตว์ ไม่ดีก็ให้เอามาแล้วแปรเปลี่ยนให้เป็นดี สิ่งที่ไม่ดีไปรบกวนชาวบ้านเขามากก็ต้องมาใส่ในบาตร นี่แหละจะบาปตรงไหน

นี่แหละ สิ่งไม่ดีเดี๋ยวพระท่านจะไปแปรเปลี่ยนให้ดีได้

บาตรนี้ยังใช้แก้ชงได้ สถานที่แห่งไหนที่อาถรรพ์แรงๆ ก็ใช้บาตรนี้ไปแก้ชง (冲/衝)

อีกอย่างหนึ่งในภาพยนตร์จีน นางพญางูขาว ก็ใช้บาตรจับปีศาจงูเครดิตภาพ https://www.imdb.com/title/tt0078523/

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,390 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย