ปัญญาคืออะไร เกิดยังไง?
 prommasit   24 ก.ย. 2561

ปัญญาคืออะไร เกิดยังไง?

ปัญญา คือ สิ่งที่ว่ามีความเข้าใจ มีความรู้ซึ้งประจักษ์แจ้งในธรรม

ปัญญา จะเกิดได้ตามที่พระพุทธองค์บอก คาถาที่ทำให้เกิดปัญญา คือ สุ.จิ.ปุ,ลิ (ฟังคิดถามเขียน)

ปัญญาสามารถยิ่งขึ้นไปได้ จากที่ว่ามาเรียนรู้ประจักษ์ ต้องกระทำ ต้องฝึกฝน ทำให้เกิดความรู้ซึ้งประจักษ์ขึ้นเรื่อยๆ

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

24 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  2094 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย