การสัมผัสพลัง


<
การสัมผัสพลัง

ถ้าอยากสัมผัสพลังว่าสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุเจดีย์ ศาลพระภูมิ พระเหรียญ ฯลฯ เราจะต้องทำสิ่งเหล่านั้นด้วย

๑. ความมีสติสัมปชัญญะ

๒. ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น และ

๓. ทำอย่างตั้งใจ ไม่ใช่ทำขอไปที

สิ่งที่ทำนั้น อาจจะเป็น การทำพิธีกรรม ทำความสะอาด หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ทำด้วยความตั้งใจจริง แล้วก็จะเกิดผลจริงตามมา
เมื่อเราทำ ๓ ข้อข้างตนบ่อยๆ ให้เกิดเป็นทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ และประจักษ์ แล้วก็จะสัมผัสพลังได้โดยอัตโนมัติ

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย