ฤกษ์ยาม วันเกิด มีส่วนช่วยในชีวิตเราหรือไม่


ฤกษ์ยาม วันเกิด มีส่วนช่วยในชีวิตเราหรือไม่

ฤกษ์ยามวันเดือนปีเกิด มีส่วนช่วยส่งเสริมในชีวิตประจำวันของเราบ้าง แต่ก็ไม่เสมอไป หากมีส่วนก็เพียงแค่ ๒๕% หรือ ๑ ใน ๔ ส่วน คติของจีนถือว่า คนเราเกิดมาก็เหมือนกับไม้ท่อนหนึ่ง เราต้องเอาไม้นี้ไปแกะสลัก ไม้นี้จึงจะมีคุณค่าขึ้นมา คนเราก็เหมือนกันควรหมั่นฝึกฝนอบรมกาย จิต ปัญญาของเราให้แกร่งกล้า บำเพ็ญบุญกุศลช่วยเหลือสังคม เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล เคารพซึ่งกันและกัน จึงจะเกิดสันติสุข

ฤกษ์ยามต่างๆ เราจะเป็นคนไปกำหนดฤกษ์ยามเองไม่ได้ ควรให้กรรมเป็นผู้กำหนด เราเรียกว่า กรรมกำหนด พระพรหมเป็นผู้ลิขิต

ชื่อของเรามีผลต่อดวงชะตาของเรารวมแล้วประมาณ ๒๕% ชื่อเปรียบเสมือนรหัสคอยเตือนเราไว้ เช่น เขาเป็นคนใจร้อน เราตั้งชื่อให้ว่า น้ำแข็ง พอเราเรียกว่าน้ำแข็งก็จะทำให้ใจของเขารู้สึกเย็นลง ฉะนั้น ชื่อจึงมีผลต่อดวงชะตาของเรา แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพียงแค่ ๒๕% เท่านั้น

แล้วชื่อของเรามีตัวอักษรกาลากิณี จะมีส่วนทำให้ดวงชะตาตกต่ำหรือไม่ อันนี้เป็นความเชื่อ เชื่ออย่างไรเป็นอย่างนั้น

บางครั้งดวงชะตาเราตก ชื่อของเราจะมีส่วนต่อดวงชะตาของเราหรือไม่ ตอบว่า จังหวะดวงชะตาตอนนั้นไม่เหมาะสมจะมีผลส่งต่อกันได้ เช่น หากตอนนั้นเราอารมณ์ร้อน ธาตุไฟเยอะ ก็ตั้งชื่อ จันทร์ มหาสมุทร อย่างนี้ก็เป็นการแก้เคล็ด แก้ชง อาจจะมีการบวงสรวงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อควบคุมธาตุไฟของเรา เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับน้ำ คือ

ทางจีนลัทธิเต๋า สิ่งที่ควบคุมมังกร คือ เง็กเซียนฮ่องเต้ (玉皇上帝)

พระพุทธศาสนามหายาน คือ เจ้าแม่กวนอิม พระอรหันต์จี้กง (เสือและมังกร)

ถ้าใครเกิดปีหมา ไว้เทพเจ้าที่ควบคุมหมา คือ ตี่จั่งอ๊วง เทพ ๓ ตา และทางฮินดู คือ พระตรีมูรติ (หมา ๔ ตัว เปรียเสมือน ๔ ฤดู) เป็นต้น

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,131 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย