"วัวธนู" เลี้ยงไม่ดี ขวิดเจ้าของ


<
"วัวธนู" เลี้ยงไม่ดี ขวิดเจ้าของ

ผมไปดูบ้านคนหนึ่ง บ้านหลังนี้เขาเลี้ยงวัวธนูนี้ไว้ เป็นวัวธนูที่ถูกปลุกเสกไสยาศาสตร์ทางสายดำ เจ้าของที่ได้รับมาอีกทอดหนึ่ง ไม่ได้ใส่ใจการดูแลวัวตัวนี้ จึงให้โทษแก่เจ้าของบ้าน ทำให้เกิดอาเพศต่างๆ แก่เจ้าของบ้าน เราจึงอยากเปลี่ยนวัวธนูสายดำนี้ให้เป็นสายขาว เพราะช่วงนี้เจ้าวัวธนูนี้พลังอ่อน เจ้าของได้เสียชีวิตไปแล้วและได้เปลี่ยนมือ เพื่อจะได้เป็นมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของ จึงต้องทำพิธีปลุกเสกและอธิษฐานจิตให้วัวธนูนี้ เป็นวัวขององค์พ่อศิวะ คือ สายพ่อโคนนทิ ให้วัวธนูเป็นศิษย์ของท่านพ่อโคนนทิ วัวธนูนี้จะได้บำเพ็ญช่วยเหลือคนก็จะเกิดกุศลแก่วัวธนูนี้ และผู้เป็นเจ้าของจะได้รับอานิสงส์ที่ดีต่อไป

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,990 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย