วิธีแก้ไข ถ้าเราเห็นผู้ทำพิธีแล้วจิตเกิดชอบขึ้นมา


<
วิธีแก้ไข ถ้าเราเห็นผู้ทำพิธีแล้วจิตเกิดชอบขึ้นมา

บางครั้งเราเช็คดวงชะตา ทำนายทายทัก หรือประกอบหน้าที่ ประกอบพิธีกรรมต่างๆ บางครั้งผู้ทำมาทำพิธีรูปร่างหน้าตาสวยงาม หรือจริตนิสัย กิริยาอาการต่างๆ จะเป็นไปตามสเป็คที่เราชอบ เช่น หน้าตาสวยตามสเป็คในใจของเรา ผิวพรรณเนียนอมชมพู หรือรูปร่างดีสมส่วน กิริยาอาการมารยาท การพูดจาดีถูกใจเรา เป็นต้น สิ่งการณ์ต่างๆ นี้ จะทำให้เราหลงใหล ซึ่งไม่ว่าจะเป็นร่างทรง หรือหมอดู พระภิกษุสามเณร ปู่จ๋ารย์ ครูบาอาจารย์ ผู้ประกอบพิธีกรรม พอเจออย่างนี้ แค่พลาดนี้เดียว ทำดีมาแค่ไหนถ้าพลาดจบชีวิตเอาง่ายๆ มีให้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ฯลฯ วิธีแก้ไขไม่ให้เราเลยเถิด และเป็นตัวคัทเอาท์ตัดไม่ให้ก่อปัญหา มีวิธีคิดพิจารณาดังนี้

๑. ต้องปลงตามพระ คือ ทุกชีวิตจะต้องเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตอนนี้เขาเกิดมาสวย เป็นการตั้งอยู่ ถ้าเขาบำรุงรักษาเขาก็สวย แต่ถ้ากาลเวลาแปรเปลี่ยนไปก็ต้องแก่ลง ก็ต้องสูญสลายไป

๒. ความคิดเกิดขึ้นว่า "ตอนนี้ยังไม่แก่ก็ต้องเอาตอนยังไม่แก่สิ" เราก็ต้องใช้การพิจารณาวิบาก ๗ พิจารณากรรม ๕ ตอนนี้เราอยู่ฐานะอะไร เราทำอะไร เราทำอย่างนี้ได้อย่างไร ทำได้หรือไม่ได้ ได้แค่ไหน

พิจารณาวิบาก ๗ คือ ๑) ชอบธรรม ๒) สมควร ๓) เหมาะสม ๔) บุคคล ๕) สถานที่ ๖) กาลเวลา ๗) เหตุการณ์

พิจารณากรรม ๕ คือ ๑) ทำ ทำไม ๒) ทำไมถึงธรรม ๓) ผลขณะกระทำ ๔) ผลที่ตามมา ๕) ผลที่แท้จริง

สมมติว่า เราพิจารณาวิบาก ๗ เราเห็นแล้ว "ชอบ" "สวย" สรุปว่า ตอนนี้เราอยู่ภูมิอะไร? แล้วเราเอาตรงนั้นได้มั้ย? ถ้าไม่ได้เราก็ต้องสรุปความเป็นจริง คือ

ยอมรับความเป็นจริง เราชอบก็จริง แต่เราเอาเป็นเมียไม่ได้

บางคนก็จะตั้งคำถามว่า ก็เอาตอนที่ไม่แก่สิ เวลานี้ยังสวยๆ เอ๊าะๆ!! แล้วจะทำยังไง?

เราก็ต้องปลงด้วยวิชชาปัญญาว่า เราทำได้แค่ไหน? เวลานี้สมควรไหม? เราอยู่ในฐานะอะไร? ความเป็นจริงเป็นเช่นไร?

๓. เปลี่ยนแปลง คือ ตอนนี้ผู้หญิงสวยยังไง แต่สุดท้ายก็ต้องดับไป ความสวยก็ต้องแก่ และก็ต้องตายไปในที่สุด

พอเรารู้ขั้นตอนนี้แล้ว เราก็จะมีตัวเหตุผลมาแย้งได้

แล้วเกิดความคิดว่า ทำไมไม่เอาตอนนี้จะไปเอาตอนแก่ทำไม?

เราก็จะตอบคำถามในใจว่า ตอนนี้เราได้ แต่ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่? เอาได้มั้ย? ความเป็นจริงคืออะไร? เราใช้หลักความเป็นจริงเข้ามาตัดตรงนี้

เราปวารณาตัวอยู่ในฐานะอะไร? เราทำได้มั้ย? เราต้องสรุป?

มีคำถามในใจเกิดขึ้นอีกว่า "ถ้าเราเกิดเสียดายล่ะ?"

เราก็ตอบคำถามในใจว่า การเสียดายเป็นเรื่องธรรมดา แล้วถามว่า อีก ๓ วันจะมีคนสวยกว่านี้ไหม ตอบว่ามี แล้วเราทำไมไม่มองไปข้างหน้า

สิ่งที่กล่าวมานี้จะเป็นตัวปัญญา ตัวความคิดพิจารณาในการควบคุมจิตใจเรา ไม่ให้เลยเถิดกับคนที่มาดูดวง เช็ดดวง หรือมาประกอบพิธีกรรมกับเรา ไม่งั้นปัญหาจะตามมา เกิดความวุ่นวาย เดือดร้อน ยิ้ม

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,573 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย