หอยสังข์ทำพิธี


หอยสังข์ทำพิธี

หอยสังข์ที่เรามาทำพิธี เราควรมีดอกไม้ ธูปเทียน บูชาเจ้าสังข์ก่อน ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพและขออนุญาตท่าน ท่านพ่อวิษณุนารายณ์เวลาหลับ ถ้าจะให้ท่านตื่นจะต้องเป่าสังข์ ท่านจึงจะตื่น ในการทำพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พ่อท่านจะขาดสังข์มิได้
การเป่าสังข์

การเป่าสังข์ มีรูปแบบเจตนาแตกต่างกันไป ดังนี้

๑. เป่าไล่ คือ ขับไล่สิ่งที่ไม่ดี ขับไล่ศัตรู ขับไล่สัตว์

๒. เป่าให้พร คือ เป่าขอบารมีองค์ธรรมแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ หรือเปล่าให้ความเป็นมงคลแก่เจ้าภาพ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

๓. เป่าลมปราณ คือ ปราณขององค์เทพ ปราณของฟ้าดิน

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,649จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย