ลูกประคำ คู่กายผู้บำเพ็ญ


<
ลูกประคำ คู่กายผู้บำเพ็ญ

การใช้ลูกประคำมีวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

๑. ควบคุม คือ ควบคุมให้จิตของเราจดจ่ออยู่กับการนับลูกประคำ ไม่ให้จิตสัดส่ายไปไหน หรือสวดมนต์นับลูกประคำให้เป็นไปตามกำหนดว่ากี่จบ เป็นต้น

๒. ไล่ คือ ใช้ลูกประคำขับไล่ภูต ผี ปีศาจ หรือขับไล่พลังดำ ความยิ้ม ยิ้ม ต่างๆ

๓. ปราบ คือ ใช้ปราบภูต ผี ปีศาจ

๔. อาวุธ คือ เป็นอาวุธป้องกันตัว ดังเช่นในหนังกำลังภายในที่วัดเส้าหลินใช้ป้องกันตัว

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย