กินของไหว้เจ้า
 prommasit   24 ก.ย. 2561

กินของไหว้เจ้า

ถ้าเราไหว้เจ้าแล้วไม่กินของไหว้ เจ้าจะถือว่าเราแสดงความรังเกียจ และอีกอย่างหนึ่งที่เราไหว้ สิ่งของที่มาไหว้ เช่น ปลา หมู ไก่ ฯลฯ จะไม่ได้กุศล เพราะว่าเขายอมเสียสละชีวิต เรากินแล้วเราแผ่กุศลให้ กินแล้วเราไปทำดีมั้ย? ไปทำดี ทำดีเรามีกุศลเราแผ่ให้เขา เขาก็กลับชาติมาเกิดในภพที่ดี

ของที่เขาสังเวย ด้วยการไหว้อย่างนี้ เขาถึงขึ้นเร็ว เปลี่ยนภพภูมิที่ดีเร็ว เพราะว่าเขาได้ทำกุศล

ส่วนบางคนที่ไหว้แล้วไม่กล้ากิน แล้วปลา ไก่ ฯลฯ จะได้กุศลมั้ย ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ

๑. ธรรมเนียม
๒. ประเพณี
๓. ความเข้าใจ
๔. แล้วแต่ลักษณะของพิธีกรรม พิธีกรรมว่าด้วยอะไร เราต้องเข้าใจ มีหลายเหตุปัจจัย


ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

24 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  2278 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย