นำพาจิตวิญญาณไปสู่การบำเพ็ญ


<
นำพาจิตวิญญาณไปสู่การบำเพ็ญ

มีหญิงคนหนึ่งเขาป่วยเป็นมะเร็งอยู่ทางภาคเหนือ เขาป่วยเป็นมะเร็งขั้นระยะสุดท้าย ชีวิตครอบครัวของเขานั้นมีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างสามีภรรยา จนชายคนนี้ต้องเดินทางหันหน้าเข้าหาธรรมะไปศึกษาธรรมะ ณ วัดแห่งหนึ่ง และกลับมาที่บ้านเพื่อรอกันตายที่บ้าน

ท่านผู้รู้เห็นอันควรในการขอชีวิตเพื่อบำเพ็ญกุศล จึงทำพิธีขอพระแม่กวนอิมรับนำจิตวิญญาณไปสู่การบำเพ็ญศึกษาธรรมะ พระแม่ท่านจึงประทานชีวิตให้อายุยืนอยู่ต่อไปอีก โดยขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นตนจะต้องบำเพ็ญศีล อาหารการกินนั้นจะต้องไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนตนจึงจะสามารถนำมากินได้ และจะต้องดำเนินชีวิตเจริญรอยตามพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

แต่เพราะกาลเวลาผ่านไป เขาเริ่มจะเอาใจออกห่าง เพราะมีปัญหาเรื่องลูกเข้ามาครอบงำ เป็นห่วงนั่นนี่ และไม่ยอมอภัยให้แก่ภรรยา ยังมีความเจ็บแค้นกันอยู่ ทำให้สิ่งที่รับพลังชีวิตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องมาสูญเสียให้กับเรื่องเหล่านี้ ทำให้พลังชีวิตของเขาอ่อนแอ และจบชีวิตลง

ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั้น เขาได้รับวิบากกรรมอย่างมาก ท่านผู้รู้จึงให้ลูกไปทำกุศลส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้เจ้ากรรมได้อภัย โดยการทำบุญห่มผ้าพระธาตุ และตักบาตรส่งกุศลให้เจ้ากรรม แต่เจ้ากรรมยังไม่ยอม ยังขัดขวางให้เจ้าตัวได้รับวิบากความทุกข์ทรมาน ท่านผู้รู้จึงเจรจากับเจ้ากรรมนายเวร หากเจ้ากรรมนายเวรไม่ยอม ก็จะเจรจาเจ้ากรรมของเจ้ากรรมนายเวรอีกทีหนึ่งมาเสวยผล เจ้ากรรมนายเวรจึงยอม หญิงคนนี้จึงจบชีวิตด้วยดีไปสู่สุคติ

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,413 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย