กรรมเป็นโรคกระเพาะ กรดไหลย้อน


<
กรรมเป็นโรคกระเพาะ กรดไหลย้อน

๑. กรรมอดีตชาติ คือ เกิดจากการทรมาทรกรรม (อ่านว่า ทอ-ระ-มา-ทอ-ระ-กำ)

๑. หิวโหยทางกาย เช่น เลี้ยงดูสัตว์ปล่อยให้อดข้าวอดอาหาร ให้ทรมาน แกล้งคนให้หิว เช่น อยู่กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้คุมนักโทษ ปล่อยให้นักโทษหิวโหย

๒. หิวโหยทางความหวัง เช่น รับปากใครไว้แล้วไม่ทำตาม ผิดสัจจะ ผิดสัญญา

๓. ทำให้ครอบครัวหิวโหย คือ ให้สัญญากับสามี ภรรยา ลูก หลาน แล้วไม่ทำตามสัญญา ก็ทำให้ครอบครัวหิวโหย
๒. กรรมปัจจุบัน กินอาหารไม่เป็นเวลา ขาดวินัย

โรคกรดไหลย้อน หมายถึง ภาวะที่กรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะไหลย้อนมาในหลอดอาหาร ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก

วิธีแก้

ทำบุญให้ทาน แจกของกับเด็ก ผู้ใหญ่ที่หิวโหย

ทำบุญให้ทานกับสัตว์ที่หิวโหย

๓. ภูมิปัญญา คือ แก้ไขกรรม ดูแลรักษาตนเองตามแพยท์แนะนำ

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 7,303 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย