มะพร้าว รู้จักแก้กรรม


มะพร้าว รู้จักแก้กรรม

มะพร้าวเป็นต้นไม้ที่สูง มีลูกหลายลูก แต่ละลูกที่ตกลงมาถึงพื้นดิน มะพร้าวกลับไม่เป็นอะไร มองในแง่ปริศนาธรรม คือ

ดวงชะตาของลูกมะพร้าวอยู่สูงและเมื่อแก่ถึงที่จะต้องตกลงมา แต่มะพร้าวตกลงมาสู่พื้นดินกลับไม่แตก ไม่เป็นอะไรเลย เพราะว่ามีกาบมะพร้าวห่อหุ้มลูกข้างในไว้

มะพร้าวก็เปรียบเสมือนกับคนเรา เปลือกกาบมะพร้าวก็คือกุศลที่ห่อหุ้มไว้ คนเราเมื่อเจอปัญหา อุปสรรคก็ต้องอาศัยกุศล คือ ปัญญาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้

ดวงชะตาของมะพร้าวมีกรรม กรรมตัวที่จะต้อง "ตกลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ" แต่มะพร้าวได้แก้กรรมให้กับตนเอง โดยการผลิตกาบมะพร้าวมาห่อหุ้มตัวเองไว้ ฉะนั้น คนเราก็เช่นกัน เราต้องยอมรับดวงชะตาของตน และจะต้องแก้ดวงชะตา เสริมดวงชะตา พัฒนาดวงชะตา และป้องกันดวงชะตาของตนด้วย ดังนี้

๑. แก้ดวงชะตา
๒. เสริมดวงชะตา
๓. ป้องกันดวงชะตาตก
๔. พัฒนาดวงชะตา

"เอาสีใหม่มา แต่ผสมสีเก่า ก็ไม่คุ้ม เกิดความเสียหาย"

หมายถึง เราทำดี แต่ผสมเจือปนกับสิ่งที่ไม่ดี ก็เกิดความเสียหาย หรือ เราเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่ แต่ยังเอานิสัยเก่าที่ไม่ดีมาประพฤติอยู่ ก็แก้ไขสิ่งใดไม่ได้

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,722• บอกบุญ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย