แก้วน้ำมีจิตวิญญาณ


<
แก้วน้ำมีจิตวิญญาณ

แก้วน้ำทุกชิ้นจะมีจิตวิญญาณ เพราะถ้าแก้วน้ำนี้ไม่มีจิตวิญญาณ แก้วใบนี้ก็จะแยกธาตุเป็นส่วนๆ กลายเป็นโมเลกุล แต่เมื่แก้วนี้รวมตัวกันกลายเป็นแก้ว แก้วนี้ก็จะมีพลัง ซึ่งพลังนี้เกิดจากการรวมตัวของธาตุต่างๆ โมเลกุลต่างๆ จนกลายเป็นแก้ว

แก้วนี้ยังมีเทวดารักษาอยู่ทุกชิ้น เหตุผลคือ เมื่อเราใช้แก้วน้ำนี้ไปในทางที่ดีมีประโยชน์ แก้วน้ำนี้ก็จะได้ชื่อว่า "ดี" "มีประโยชน์" นั่นก็คือ "เทวดา" แต่ถ้าเราเอาแก้วน้ำนี้ไปปา ตีหัวคนอื่น แก้วน้ำนี้ก็จะกลายเป็น "มาร"

แก้วน้ำ มีจิตวิญญาณ ร่างกายที่คนตายไปแล้วก็มีจิตวิญญาณเหมือนกัน แม้ว่าวิญญาณจะออกจากร่าง แต่จะเหลือจิตวิญญาณ แต่จะมีกี่เส้นสุดแท้แต่ธรรม ส่วนคนมีชีวิตนั้น มี ๗ เส้น

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,564 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย