ทำไมเราต้องบริจาคโลงศพ
 prommasit   20 ส.ค. 2561

ทำไมเราต้องบริจาคโลงศพ

โลงศพก็เปรียบเสมือนบ้าน ที่อยู่อาศัยสำหรับร่างของคนตาย เหมือนกับคนเป็น เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีบ้าน เป็นที่พิงพักอาศัย

ส่วนสำหรับคนตาย ก็ให้ร่างใส่ไว้ในโลงศพไม่ให้มันอุจาด และไม่ให้ถูกทำร้ายร่างอีก ทั้งๆ ว่าตายแล้วเป็นตายโหง ร่างกายจะโดนอุบัติเหตุแล้วก็ตาม หรืออวัยวะจะแยกชิ้นส่วนต่างๆ กระจัดกระจาย

จิตวิญญาณของคนที่ตาย ก็ไม่อยากให้ร่างกายของตนเองโดนถูกย่ำยี ทำร้ายอีก เป็นที่เก็บร่างของตนเอง

วิญญาณของคนที่ตายไป เขาก็สามารถรับรู้ได้ เวลานี้เราต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อเรื่องวิญญาณ มีจริง ถ้าเราไม่เชื่อก็อย่าไปทำไปบริจาคโลงศพ

วิญญาณก็รับรู้ได้ว่า คนนี้เขาบริจาคโลงศพให้กับเราเพื่อป้องกันร่างของเราไม่ให้ใครมาย่ำยี และเป็นที่อุจาดสายตาของคนทั้งหลาย ไม่ให้วิญญาณได้เกิดความทุกข์อีก ทุกข์ซ้ำอีก

สรุปก็คือ ใครที่บริจาคโลงศพก็เป็นการช่วยแก้ทุกข์ให้กับวิญญาณที่ตาย

การบริจาคโลงศพเป็นการทำบุญสายคนตาย สายอิม ในเมื่อเราทำบุญกับคนเป็นแล้ว เราก็มาทำบุญกับคนตาย

ปลดทุกข์ให้ท่าน สุขนั้นถึงตัว

ไม่ว่าใครจะทำบุญคนเป็นหรือคนตาย ก็มีกุศลทั้งนั้น แต่กุศลจะไปใช้กับอะไร ก็ว่ากันอีกอย่างหนึ่ง

อานิสงส์การทำบุญกับคนตาย คือ ทำให้กรรมเก่าลดน้อยลงได้

ถ้าเราทำบุญปัจจุบันก็เกี่ยวกับเราจะสร้างอนาคต ถ้าเราไม่ได้ทำบุญสายทาน ณ ปัจจุบัน เราก็จะไม่กว้างขวาง เราจะไม่ได้พบผู้รู้ ไม่มีครูบาอาจารย์จะมาสั่งสอนตนและลูกหลาน แล้วเราจะได้ดีได้อย่างไร

เราทำอะไรต้องทำทั้ง ๒ ด้าน เพราะว่าเรายังอยู่ในท่ามกลางที่จะต้องมีทั้ง ๒ ด้าน

ฉะนั้น เราก็ควรที่จะบริจาคโลงศพให้กับผู้ตาย ไร้ญาติ ไม่มีเงินทองที่จะซื้อโลงศพ ก็จะได้อานิสงส์ โดยเฉพาะดวงชะตาของใครที่จะมีโอกาสได้พบอุบัติ หรือชะตาตายโหง ควรรีบทำบุญเกี่ยวกับโลงศพ หรือภาพห่อศพ ก็จะช่วยแก้ไขวิบากกรรมสายนี้ได้

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

20 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  6657 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย