เหยียบมดตายบาปไหม?


<
เหยียบมดตายบาปไหม?

เหยียบมดบาป บาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาของเรา

๑. ตั้งใจไหม ด้วยเหตุอะไร

๒. สำนึกผิดไหม

๓. ได้เปล่งความปรารถนาดีต่อกันไหม? ในการดูแลรักษาเขา

ที่จะมากำหนดว่าหนักเบา เหมือนกับขึ้นศาล เราสารภาพผิด ก็ลดโทษ เบาลง

กรรมเกิดจากการเจตนา หากเราไม่มีเจตนาในการฆ่ามด เพียงแต่เดินไปเหยียบตัวมดตายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นเป็นกรรมเพราะไม่เจตนาไม่ถือว่าเป็นการทำปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์ แต่ถ้าวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว ท่านจัดว่าเป็นกรรมชนิดหนึ่ง เรียกว่า กรรมสักว่าทำ อาจให้โทษเหมือนกัน เหมือนกับกฎหมายถือว่าผิดในฐานประมาท

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,458 

  ความคิดเห็น• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• @ ... วิปัสสนูปกิเลส !

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่45 - ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสติเต็มฐาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ หนฺติ อญฺเญว อตฺตานํ คนมีปัญญาทรามย่อมฆ่าตนเสียเหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะอยากได้โภคท

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย