เหยียบมดตายบาปไหม?


เหยียบมดตายบาปไหม?

เหยียบมดบาป บาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาของเรา

๑. ตั้งใจไหม ด้วยเหตุอะไร

๒. สำนึกผิดไหม

๓. ได้เปล่งความปรารถนาดีต่อกันไหม? ในการดูแลรักษาเขา

ที่จะมากำหนดว่าหนักเบา เหมือนกับขึ้นศาล เราสารภาพผิด ก็ลดโทษ เบาลง

กรรมเกิดจากการเจตนา หากเราไม่มีเจตนาในการฆ่ามด เพียงแต่เดินไปเหยียบตัวมดตายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นเป็นกรรมเพราะไม่เจตนาไม่ถือว่าเป็นการทำปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์ แต่ถ้าวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว ท่านจัดว่าเป็นกรรมชนิดหนึ่ง เรียกว่า กรรมสักว่าทำ อาจให้โทษเหมือนกัน เหมือนกับกฎหมายถือว่าผิดในฐานประมาท

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 5,677 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย