ทำไมพระพุทธเจ้ายังต้องได้รับวิบากกรรม


<
ทำไมพระพุทธเจ้ายังต้องได้รับวิบากกรรม

พระพุทธเจ้ายังต้องมีวิบากกรรมที่จะต้องส่งผลอยู่อีกหรือ ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธองค์ทรงกระหายน้ำ

พระพุทธเจ้าจะเสด็จพุทธดำเนินไปสู่เมืองกุสินารา พระพุทธเจ้ากระหายน้ำมาก จึงตรัสสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาถวาย พระอานนท์ก็ลงไปตักน้ำในแม่น้ำ แต่เห็นน้ำในแม่น้ำขุ่น เพราะกองเกวียนจำนวน ๕๐๐ เล่ม เพิ่งแล่นผ่านไป จึงเดินกลับมาหาพระพุทธเจ้า แล้วบอกว่าน้ำขุ่น ขอให้เดินไปอีกนิดก็จะถึงแม่น้ำกกุธานที ซึ่งเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ที่อยู่ข้างหน้า ซึ่งมีน้ำใสเย็นและจืดสนิท พระพุทธเจ้าจึงตรัสสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ลงไปตักกลับเป็นน้ำใสสะอาด

ที่เป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นเพราะบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นพ่อค้าเกวียน ครั้งหนึ่งนำกองเกวียน ๕๐๐ เล่มไปขายต่างเมือง สั่งให้นำกะทอ คือ เครื่องครอบสวมปากวัวไว้ทั้งหมดเพราะเกรงจะกินน้ำในแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่เดินทางผ่านอันอาจไม่สะอาด ครั้นเดินทางถึงแม่น้ำสายใหญ่แล้วจึงสั่งให้ถอดกะทอออกฝูงวัวจึงได้กินน้ำ ด้วยวิบากกรรมนี้ จึงทำให้พระพุทธเจ้าต้องหิวกระหายน้ำมาก

ส่วนสาเหตุที่น้ำในแม่น้ำซึ่งขุ่นข้นกลับใสขึ้นมานั้น เกิดจากผลบุญเมื่อพระองค์เสวยชาติเป็นพ่อค้าเกวียนนำกองเกวียนออกเดินทางไปทำมาค้าขาย น้ำที่เตรียมไว้ดื่มหมด แต่พระองค์ยังเสาะแสวงหาที่มีต้นไม้ ต้นหญ้า แล้วขุดจนเจอน้ำ แล้วทำเป็นบ่อน้ำให้คนที่สัญจรไปมาได้ดื่มกิน ด้วยบุญกุศลจึงทำให้พระองค์ได้ดื่มน้ำสะอาดแก้หิวกระหายน้ำ

จึงมีคำถามว่า เป็นถึงขนาดพระพุทธเจ้าแต่ทำไมต้องได้รับวิบากกรรมเช่นนี้ได้ ท่านก็แผ่เมตตาส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ แต่ทำไมถึงไม่ทำ และเจ้ากรรมนายเวรจองอาฆาตพระพุทธเจ้าเลยหรือ

ตอบ จริงๆแล้ว พระพุทธเจ้าสามารถส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้ แต่จะไม่ประจักษ์ในกรรมนี้ พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะให้พุทธบริษัท ๔ ได้รับทราบถึงกรรม วิบากกรรม ทำอย่างนี้ได้ผลเช่นใด

จริงๆ พระพุทธเจ้าสามารถแผ่เมตตาส่งกุศลได้ และเจ้ากรรมก็ไม่มาละลานกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว แต่พระพุทธเจ้าต้องการให้ประจักษ์ พระองค์ท่านมีจาคะเป็นเช่นนี้ คือให้เกิดแล้วคนจะได้รู้ ถ้าไม่เป็นเช่นนี้คนก็ไม่ประจักษ์

ประจักษ์ที่ว่า ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ต้องทำดี ไม่ทำชั่ว แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังได้รับวิบากกรรมเช่นเดียวกัน คนจะได้เกรงกลัวต่อบาปกรรม

อีกกรณีหนึ่ง พระโมคคัลลานะอดีตชาติเคยทุบตีพ่อแม่ แต่มาชาตินี้เป็นพระอรหันต์แล้ว แต่ทำไมต้องรับวิบากกรรมนี้ด้วย

จริงๆ แล้วท่านได้รับวิบากกรรมเบามากแล้ว ที่จริงท่านต้องโดนทุบตีก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์ซะอีก ในธรรมยังให้โอกาสได้เป็นถึงพระอรหันต์ได้ นี่เขาเรียกว่า แสดงกรรมประจักษ์ พวกอรหันต์ต่างๆ พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายได้รับวิบากกรรม เพื่อแสดงกรรมประจักษ์ให้ชาวบ้านได้ดู

อันที่จริงได้รับการเคลียร์กันแล้ว ถ้าไม่ได้เคลียร์วิบากกรรมท่านก็จะไม่ได้เป็นถึงพระอรหันต์ ไม่ให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ไม่มีปมถึงจะเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ เหมือนกับองคุลิมาลก็ได้รับการเคลียร์กันก่อนถึงจะได้เป็นพระอรหันต์ มีการเคลียร์กันแล้ว แต่ยังต้องได้รับการแสดงกรรมประจักษ์ ยังต้องไปถูกเขาเอาหินขว้างปาจนหัวแตก นี่เป็นการจาคะของท่าน

พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้ว ถ้าจะไม่ให้ต้องโดนวิบากกรรมเล่นงานก็ได้ แต่ถ้าไม่เอา ท่านต้องการให้มีการแสดงกรรมประจักษ์ กรรมประจักษ์เพื่อให้มีการได้สั่งสอนชาวบ้าน ชาวบ้านจะได้เห็นเป็นอุทธาหรณ์ได้

ถ้าหากว่าผู้ที่สำเร็จแต่ต่ำกว่าพระอรหันต์ กรรมก็มีการผ่อนผันทั้งนั้น ถ้าไม่มีการผ่อนผัน ท่านก็ไม่สามารถที่จะไปสำเร็จเป็นมรรค ผลได้ นี่คือทางธรรมให้โอกาส แต่ยังไงก็ให้ประจักษ์

เพราะว่าการประจักษ์เป็นหน้าที่ เรียกว่า ธรรมประจักษ์ ถ้าประจักษ์ก็จะเบา ก็ไม่ใช่ว่าจะหนักหน่วงอะไร ก็ได้ชื่อว่า "แค่ว่า" แต่ถ้าไม่ประจักษ์ ก็จะโดนเต็ม แต่จะไม่ขัดขวางสิ่งที่ปฏิบัติ

ส่วนพระเทวทัตสำนึกในกรรมเหมือนกัน แต่ขั้นตอนยังไม่เรียบร้อย ต้องรับรู้แล้วเขาอโหสิกรรมให้ ขั้นตอนจึงจะเรียบร้อย แต่ถ้าขั้นตอนไม่เรียบร้อยจะต้องมีผู้เป็นพยานรับรู้

ทำไมบางครั้งเราทำบุญกุศลจึงต้องให้พระแม่ธรณีมาเป็นพยาน เหมือนกับเราส่งของไม่ได้ ก็ต้องมีคนหนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนกลางไว้ เป็นพยานว่าเขาได้มาจ่ายหนี้แล้วนี่

เช่น บางครั้งเขาผ่อนส่งแล้วเจ้าหนี้ไม่ยอมรับ พอไม่ยอมรับก็ต้องไปจ่ายที่ศาล ศาลก็รับรู้ทางนั้นก็จะทำเขาไม่ได้ ทางนั้นจะมายึดของก็ไม่ได้ จะมาอ้างว่าเขาไม่จ่ายไม่ได้

ถ้าจะให้อโหสิกรรมจะต้องเข้าสู่การประกอบพิธีกรรม ต้องไปประกาศต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น เจดีย์พระธาตุดอยเวา เป็นต้น

เวลาเราสร้างกุศลเราต้องประกาศอโหสิกรรมกันบ่อยๆ อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน เราขอให้เขาอโหสิกรรมให้แก่เรา เราก็อโหสิกรรมให้แก่เขา ในวาระเดียวกันแต่สองจังหวะ ก็ต้องเปล่งวาจามุฑิตาจิต

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,661 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย