กุศลส่งตุ๊กแก


กุศลส่งตุ๊กแก

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ระหว่างที่ผมจะไปยกเบียร์ลีโอ มีตุ๊กแกตัวหนึ่งเกาะติดที่ลังเบียร์ลีโอ ผมคิดว่ายังไม่ตาย จึงพยายามไล่มันให้หนีไป แต่ว่ามันยังคงอยู่ที่เดิม จึงใช้ไม้เขี่ย จึงรู้ว่ามันตายแล้ว

ในใจของผมจึงฉุกคิดขึ้นมาว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้ตุ๊กแกตัวนี้ได้บุญ และได้บุญอันเนื่องมาจากสรีระของเขาเอง ผมจึงคิดว่า น่าจะเอาสรีระของเขาไปทำให้เกิดประโยชน์เพื่อจะได้รับอานิสงส์ แห่งกุศลครั้งนี้

ผมจึงได้นำสรีระของตุ๊กแกอันปราศจากวิญญาณ ไปลอยน้ำ เพื่อให้ร่างกายอันขาดจิตวิญญาณนี้เป็นอาหารแก่สัตว์น้ำ อันมี ปลา ปู เป็นต้น

ในการนี้ ผมจึงส่งกระแสจิตเรียกวิญญาณของตุ๊กแกนี้ให้รับรู้ว่าผมได้ทำกุศลไปให้แล้วนะ ให้เขามารับกุศลนี้ด้วย

จากกรณีนี้ ผมจึงได้ไปถามปราชญ์ ท่านได้บอกว่า ตุ๊กแกจักได้รับกุศลอยู่ ถ้าตุ๊กแกตัวนี้ไปเกิดแล้ว เป็นมนุษย์หรืออะไรก็สุดแล้วแต่กรรมจะจัดสรร เขาก็จะได้รับกุศลนี้อยู่ เพียงแต่ว่ารอให้ตุ๊กแกนี้อนุโมทนา คือ ยินดีที่ผมทำเช่นนี้ ตุ๊กแกนี้ก็จะได้รับกุศลทันที

คำถามถัดมาว่า แล้วจะทำอย่างไรให้ตุ๊กแกนี้อนุโมทนากุศลนี้ สิ่งนี้ผมก็จนใจ เพราะไม่อาจจะรู้ได้ แต่ถ้าตุ๊กแกเกิดเป็นคนแล้วได้อธิษฐาน หรือกล่าวว่า

"ขอกุศลของผมที่ได้ทำ ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน ที่ทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ก็ขอกุศลเหล่านี้บังเกิดแก่ผมด้วย" เพียงเท่านี้ ตุ๊กแกก็จะได้รับกุศลนี้ทันที (หรือขอให้ช่วยแก้ไขวิบากกรรมก็แล้วแต่)

จากกรณีของตุ๊กแกนี้ ผมก็ได้กุศลเช่นเดียวกัน แล้วคุณล่ะครับ ก็สามารถทำดีได้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับ ความดีทำได้ไม่ยากเลย

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,538จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย