การรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์


<
การรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การรำถวายสิ่งศักดิ์ิสิทธิ์ บางครั้งเรารำถวายท่าน เทวดา นางฟ้า นางอัปสรก็อยากรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน แต่เทวดารำถวายไม่ได้ เพราะต้องอาศัยมนุษย์เป็นสื่อในการรำถวาย บางครั้งบุคคลที่เป็นมนุษย์ก็หายาก เพราะต้องอาศัยบุคคลที่มีบุญกุศล จึงจะสื่อเข้าถึงรำถวาย บางครั้งก็เข้าร่างรำถวายก็มี

เพราะว่าบางครั้งเทวดา นางฟ้า เทพธิดาต้องการเข้าหาผู้ใหญ่ คือองค์เทพก็เข้าไม่ได้ ต้องอาศัยบุคคลถึงจะเข้าหาผู้ใหญ่ได้

บางคนรำถวายเป็นหลายวันเลยก็มี เพราะว่า นางฟ้าองค์นั้นเข้า นางฟ้าองค์นี้ออก เพราะเมื่อมีโอกาส นางฟ้าก็ต้องการรำถวายเช่นเดียวกัน บางครั้งถึงกับแย่งกันรำถวายก็มี

ก่อนที่เราจะรำถวายองค์เทพ เราจะต้องถวายพานพุ่ม หรือดอกไม้เราจะต้องตั้งฐานจิตในการถวายท่าน เปรียบเสมือนการไหว้ครู เพื่อโดยวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อแสดงความเคารพ สำนึกบุญคุณท่าน

๒. เพื่อขออนุญาตประกอบพิธีรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๓. ขอขมาไว้ หากรำถวายแล้วบกพร่อง หรืออะไรที่มิควร ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดอโหสิกรรมให้

๔. สำนึกบุญคุณถึงครูที่ประสิทธิ์ศาสตร์วิชาความรู้แก่เรา แม้ว่าเราไม่มีครูสอนโดยตรง แต่ถ้าอาศัยทางยูทูป อินเตอร์เน็ต ทางนี้ก็ถือว่าเป็นครูของเรา หรือครูเคยสอนตอนเราอยู่ปฐม หรือมัธยม แล้วเราตัวโตเป็นผู้ใหญ่มา ไม่มีใครสอน อันนี้แหละก็ถือจัดว่าเป็นครูของเรา เป็นการสร้างพื้นฐานให้แก่เรา

๕. แผ่เมตตากุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับ หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือบุพการี หรือเจ้ากรรมนายเวร

ฉะนั้น เมื่อเราขออัญเชิญ เปิดโอกาสให้เทวดา นางฟ้า นางอัปสร เทพธิดาท่านสื่อผ่าน ตัวเราต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ท่านสื่อผ่านเรา แล้วก็รำไปตามธรรมชาติ ไม่มีกำหนดตายตัว นางฟ้าท่านจึงจะได้รำถวาย

บางคนถึงกับสติสัมปชัญญะอ่อนไปเลยก็มี พอรำเสร็จก็กลับมาเหมือนเดิม

การรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. รำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อแก้วิบากกรรมของตัวเรา ตระกูลของเรา

๒. รำเพื่อแก้บน ใครที่เคยบนไว้ก็รำถวายแก้บนได้


อานิสงส์ของการรำ เพื่อ

๑. รำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์ิสิทธิ์

๒. เมื่อเรารำถวายแล้วเรามีบุญกุศล เราก็จะส่งให้ใครก็ได้

บางครั้งเรารำไป เราเบลอ เป็นธรรมดา เมื่อเรารำบางครั้งนางฟ้า นางอัปสรต้องการรำถวายองค์เทพ สื่อผ่านเรา เราก็ต้องเบลอเป็นธรรมดา เพราะเราต้องแบ่งสติสัมปชัญญะ สมมติว่า สติสัมปชัญญะมี ๑๐ ก็ต้องถูกแบ่งไป ๕ บางทีถูกแทรกมาก ตนเองแทบจะไม่รู้ตัว

บางทีท่ารำยากมาก แต่ทำไมตัวเองถึงรำได้

ฉะนั้น การรำถวายองค์เทพ ถือว่าเป็นกุศลที่มากเช่นเดียวกัน

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 10,978 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย