ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้
 prommasit   14 ส.ค. 2561

ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้

๑. แม่ของลูก หมายถึง อู้มชู เลี้ยงดู ปกปักรักษาคุ้มครองลูก อบรมสั่งสอน ให้ปลอดภัย ให้การศึกษา ให้สิ่งมงคล สันติสุข

๒. ชู้รัก หมายถึง เป็นศรีภรรยา ใส่ใจ เต็มใจกับบ้านจองหอเรือน และสามี กระเซ้าเย้าแหย่ จูจี๋ เพิ่มรสชาติแห่งชีวิต

๓. เก่งบนเตียง หมายถึง ต้องเก่งเรื่องบนเตียง ไม่ใช่ท่อนไม้ตายซาก ครกเก่าแต่น้ำพริกถ้วยใหม่ อร่อยประทับใจ อารมณ์ดี้ดี

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

14 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  2433 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย