ด่ากล่าวโทษฟ้าฝน ธรรมชาติ บาปหรือไม่


<
ด่ากล่าวโทษฟ้าฝน ธรรมชาติ บาปหรือไม่

การกล่าวหาเช่นนี้บาป ในชีวิตประจำวันของเราบางคราวถึงเวลาจะไปขายของฝนชอบตกเวลานั้นนัก พอบ่อยๆ เข้า บางคนถึงกับไม่พออกพอใจถึงกับด่าฟ้าฝน ถือว่าบาปมาก บาป ๔ ต่อ ด้วยเหตุผลคือ

๑. เป็นการกล่าวหากล่าวโทษ คือ ฝนฟ้าอากาศเป็นสิ่งธรรมชาติ เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมฝนก็ตก เราจะไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้ เพราะเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะฝนก็ทำตามหน้าที่ของฝน แล้วเราไปต่อว่าด่าฝน ถือว่าเรากล่าวหากล่าวโทษฝน ถือว่าบาป (เพราะว่าฝนทำหน้าที่ให้ส่วนรวม จะเอาแต่อำเภอใจของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้ เป็นเห็นแก่ตัว)

๒. ไม่ให้ความเคารพ

๓. อกตัญญู คือ ฝนให้คุณแก่เรา ถ้าไม่มีฝนเราก็ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ ผู้ที่ด่าว่าฝน ก็ถือว่าอกตัญญู เป็นบาป

๔. ลบหลู่ หมิ่นฝน คือ ฟ้าฝนทำหน้าที่ของท่าน แต่เราไปด่าฝน ถือว่าเป็นการลบหลู่ เป็นบาป

ฉะนั้น เราไม่ควรจะไปด่าฝน ด่าลม ด่าแดด เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นไปตามธรรมชาติของเขา ไม่มีใครห้ามได้ เป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นบาปเพราะเห็นแก่ตัว กล่าวหากล่าวโทษการทำหน้าที่ดินฟ้าอากาศ ซึ่งจะทำให้เป็นวิบากกรรมกับเรา คือ เราจะไม่รู้บุญคุณเอาอำเภอใจ เป็นนิสัย สิ่งกรรมวิบากตรงนี้จะทำให้เราเดือดร้อน และประสบสิ่งไม่ดีต่อไป

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,655 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย