อัตตาเป็นกลางๆ


อัตตาเป็นกลางๆ

แก้วน้ำ มีน้ำเปล่าอยู่ ถ้าเราใส่น้ำผึ้งเข้าไป น้ำก็กลายเป็นน้ำผึ้ง เราใส่อะไรเข้าไปในแก้วน้ำ ก็จะกลายเป็นสิ่งนั้น

เราจะควบคุมได้ เราต้องควบคุมเจตนาของเรา ถึงจะแก้กรรมได้

การบำเพ็ญ ไม่เอาน้ำเก่าที่สกปรกเททิ้ง พอเราเติมน้ำใหม่เข้าไป ก็เหมือนอย่างเก่า สกปรกอย่างเก่า เพราะว่าเราเอาอะไรเติมเข้าไป ก็เหมือนอย่างเก่าอีก

ทำไมเราต้องเอายาพิษมาใส่ในน้ำ ขึ้นอยู่กับเจตนา เบื้องหลังของเจตนา คือ อัตตา ความต้องการ

เขาขัดกู กูอยากจะฆ่า เพื่อไม่ให้มาขัดกู นี่เป็นเจตนาต้องใส่ยาพิษเข้าไป มันขัดกับอัตตา

อัตตา เป็นกลางๆ ถ้าเป็นมิจฉาอัตตา ใครจะมาขัดใจกูไม่ได้ ยึดมั่นถือมั่น นี่เป็นอัตตาของกู ใครมาแตะกูไม่ยอม

ถ้าเป็นสัมมาอัตตา กูยอมรับ ตรงนั้นผิดกูว่า กูยอม เห็นไหม อัตตาเหมือนกัน

ยังมีต่อจากอัตตาอีก แล้วอะไรที่จะมาบงการมิจฉากับอัตตา ตัวกรรมเก่า กรรมใหม่ นิสัย จริตของเรา แต่จะเอาอะไรมาเติมตรงนั้น

สัญญาจองเวรยังไม่แก้ ก็จะแกล้งชาวบ้าน

ตัวจองเวร ตัวโดนแกล้ง ตอนเป็นเด็ก ถูกแกล้ง แล้วแกจะเอาคืน แล้วสัญญาตรงนี้จะไม่แก้ พอมีโอกาสก็จะเอาคืนเขา

กรรมเก่า มีได้เพราะต้องอาศัยสัญญา มีสัญญาขันธ์

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,194 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย