วิธีการทำให้เกิดตาทิพย์ (ทิพจักขุญาณ)


<
วิธีการทำให้เกิดตาทิพย์ (ทิพจักขุญาณ)


๑. เห็นความเคลื่อนไหวของร่างกาย ทางรูปธรรม (เห็นความเคลื่อนไหว) (Can obserre or see thephysical action of your body. เห็นร่างกายของเราเคลื่อนไหว เห็นเส้นเลือด เห็นการเจ็บปวดของร่างกาย (เห็นรูป)


๒. เหตุนั้นเกิดจากอะไร เช่น เราโกรธเพราะอะไร (เห็นความคิด เห็นอารมณ์) (Can sense or see from inside what happered in your thought and your tempor.) ว่าเป็นอารมณ์ตัวไหน (เห็นนาม)


๓. เหตุนั้นมาจากไหน (เราโกรธ สาเหตุเนื่องมาจากอะไร) รู้สาเหตุ รูป-นาม (Know the cause where it come from in physical way and inner way thouht, tempor. Example, Why and I angy?.


รูปนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไร? มาดูที่เหตุล่ะ


๔. เหตุมาจากตรงนั้นได้ยังไง (How that came mske this can happy.)


๕. เหตุเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลอะไรบ้าง มาได้เพราะเหตุอะไร (When it happed why reform or thing will happen to you or the world)


๖. เรารู้เหตุแล้ว เราจะแก้เหตุนั้นได้ยังไง (เหตุที่มาเป็นเหตุ) เช่น เหตุที่มาเป็นเหตุทำให้เราโกรธ ( You Know the cavse now, How are we going to solve the cause that make you fecl that way such as angy.)


๗. เรารู้ว่าเหตุนั้นเป็นมายังไง แล้วเราจะแก้เหตุนั้นได้ยังไง (You unerstood where the cause came from, how should we solve it.) มีวิธีแก้ไขยังไง


ตาทิพย์ทั้ง ๗ ข้อนี้เราต้องมาดูของตนเอง พอดูของตนเองได้แล้ว เราถึงจะไปดูของคนอื่นได้ ถ้าปัญญาเราแก่กล้า เราก็จะสามารถไปดูของจักรวาลได้ จักรวาลทำไมตอนนี้ถึงระเบิด

ปล.เครดิต แปลภาษาอังกฤษ คุณอัจฉริยะ ทิพย์ธาดาวงศ์

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

   
 6,795 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย