ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน๑๗รูป รุ่นจำพรรษา/๒๕๖๑

เจริญพรสาธุชน
ด้วยศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดอุปถัมภ์การอุปสมบทพระภิกษุสามเณร จะมีกุลบุตรที่ประกอบด้วยศรัทธาที่จะบวชในระยะยาวมากกว่า ๓ เดือนขึ้นไป บัดนี้ทางศูนย์ฯได้อุปถัมภ์กุลบุตรที่ประกอบด้วยศรัทธา ที่จะอุปสมบทเป็นเวลา ๑ พรรษาและไม่มีกำหนดลาสิกขาจำนวน ๑๗ รูป จึงขอเรียนเชิญสาธุชนได้ร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพบริขารเพื่อกาอุปสมบทในครั้งนี้
เป็นเจ้าภาพ บริขารจำนวน ๑๗ ชุดๆ ละ ๕,๙๙๙บาท (ไตรจีวร ผ้าสบง อังสะ บาตร รองเท้า ผ้าปูนั่ง กลดธุดงค์ กระบอกน้ำร้อน ย่าม หนังสือพระไตรปิฎกฉบับอธิบายวินัย ไทยธรรมถวายพระอุปัชฌาย์คู่สวด พระสงฆ์นั่งอันดับ)
แจ้งการร่วมบุญได้ที่ ๐๘๔๗๐๒๐๑๙๔ อีเมล์ WATSONGPOEI@GMAIL.com LineID WATSONGPOEI
*ทุกกองบุญมีใบอนุโมทนาบัตร ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ขอนุโมทนาบุญ

พระสมุห์บัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร
กำหนดการ
ปิดกองบุญ วันที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อุปสมบทวันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑DT017894

watsongoei

 เปิดอ่านหน้านี้  1732 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย