การทำบุญเพื่อสืบทอดพระศาสนา


การทำบุญเพื่อสืบทอดพระศาสนา


การทำบุญด้วยฐานจิตแห่งการสืบทอดพระศาสนาจะเป็นบุญกุศลที่มาก ด้วยเหตุผล ดังนี้


๑. สัญลักษณ์ในการทำดี คือ เมื่อเราไปทำบุญห่มผ้าพระธาตุที่เจดีย์ ตักบาตร ถวายเพลพระ ทำบุญที่วัด ถวายสังฆทาน เป็นต้น เป็นการสืบทอดพระศาสนา ซึ่งเป็นนิมิตหมายเครื่องเตือนใจเรา ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณงามความดี เป็นการสืบต่อคุณงามความดีให้ยิ่งยืนนาน


เวลาเราไปทำบุญกุศลที่วัด ทำไมต้องมีการถวายสังฆทาน การที่เราถวายสังฆทานแก่หมู่สงฆ์ พระภิกษุ ก็เพื่อถวายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ดำรงอยู่ อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมะ เป็นแนวทางให้คนอื่นทำตาม และทำไมเราต้องทำทาน เพราะเขาทำดี เป็นตัวอย่างที่ดี จึงได้บุญกุศลที่แรง


และการถวายสังฆทานอีกแบบหนึ่งคือ ถวายโดยไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนั้น ก็เพื่อไม่ให้จิตเรายึดมั่นถือมั่น


ถ้าถามว่า ถวายโดยเจาะจงกับพระรูปใดรูปหนึ่งกับไม่เจาะจงพระ อย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เราถวายนั้นได้ไปทำอานิสงส์ให้เกิดมากน้อยเพียงใด เช่น


๒. ธรรมะข้อปฏิบัติ คือ เราปฏิบัติก็เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ยิ่งเผยแผ่ธรรมะยิ่งดี ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติธรรมะอยู่ ตราบนั้นคุณงามความดีก็ยังคงอยู่อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 5,573 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย