พระคาถา พระวิษณุนารายณ์
 prommasit   16 มิ.ย. 2561

พระคาถา พระวิษณุนารายณ์

โอม นะมัสวิษณุนารายณ์ สะวะหะ นะมะฮา๛ (๙ จบ)

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พ่อวิษณุนารายณ์ ด้วยจิตศรัทธา มหาเทพแห่งการดูแลรักษาดำรงอยู่ คุ้มครอง มีการดูแลรักษาดำรงอยู่ครั้งย่อย และมีการดูแลรักษาดำรงอยู่ครั้งใหญ่ในธรรม


บัดนี้ ลูกขอตั้งจิตอธิษฐาน เจริญมุฑิตาจิต ดูแลรักษาดำรงอยู่ น้อมรับเจตนาของพ่อวิษณุนารายณ์ มีภูมิปัญญาในการดูแลรักษาดำรงอยู่


บัดนี้ ลูกขอน้อมถวายของบูชา (ชื่อของถวาย...) ขอองค์พ่อโปรดเมตตารับ และขอบารมีองค์พ่อฯ โปรดเมตตาประทานพร ขอถึงมหาเทพ พ่อวิษณุนารายณ์ เป็นสรณะ ขอปัญญา ความเข้าใจ ซึ้ง ประจักษ์ ในการดูแลรักษาดำรงอยู่แก่ลูก สันติสุข สาธุ สาธุ โอม๛


---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา


อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

16 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  9398 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย