พระคาถา พระศิวะมหาเทพ
 prommasit   16 มิ.ย. 256

พระคาถา พระศิวะมหาเทพ

โอม นะมัส ศิวะยะ, ยะอุอุ นะมัสศิวะ, สิตตะวา นะมะฮาห์๛ (๙ จบ)


ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พ่อศิวะ ด้วยจิตศรัทธา มหาเทพแห่งการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว เคลื่อนย้าย สับเปลี่ยน ไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอนันต์ ในความเปลี่ยนแปลงปฏิรูปขึ้นใหม่ จนถึงจุดหนึ่งแห่งความสัปปายะถึงจะปฏิวัติ เปลี่ยนใหม่รอบใหญ่ เปลี่ยนแปลงครั้งย่อยและเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ วนอย่างนี้เป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดในธรรม


บัดนี้ ลูกขอตั้งจิตอธิษฐาน เจริญการบำเพ็ญตบะ ในการทำสิ่งใดจะต้องทำด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ่งยวด จริงจัง จริงใจ เด็ดขาด ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ตามวิถีแห่งธรรม และปฏิบัติตามวิถีแห่งธรรมนั้นๆ


บัดนี้ ลูกขอน้อมถวายของบูชา (ชื่อของถวาย...) ขอองค์พ่อโปรดเมตตารับ และขอบารมีองค์พ่อฯ โปรดเมตตาประทานพร ขอถึงมหาเทพ พ่อศิวะ เป็นสรณะ ขอปัญญา ความเข้าใจ ซึ้ง ประจักษ์ และตบะของพ่อศิวะแก่ลูก สันติสุข สาธุ สาธุ โอม๛

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา


อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

16 มิ.ย. 256
 เปิดอ่านหน้านี้  3567 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย