คาถาพระตรีมูรติมหาเทพ


<
คาถาพระตรีมูรติมหาเทพ

โอม ตรีมูรติ มหาเทพ นะมะฮา ๛ (๑๖ จบ)

------------
โอม ตัสสะ มะอะอุ ๛ (๑๖ จบ)


ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พ่อตรีมูรติ ด้วยจิตศรัทธา พ่อตรีมูรติอภิมหาเทพ รวมพลังทั้ง ๓ เป็นหนึ่งเดียว และมอบให้มหาเทพทั้ง ๓ ไปปฏิบัติ ผู้ทรงอภิมหาอำนาจ บริหารไปตามวิถีแห่งธรรม ให้ก่อเกิด ดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลง สามรวมเป็นหนึ่ง หนึ่งแยกไปเป็นสาม


บัดนี้ ลูกขอตั้งจิตอธิษฐาน เจริญรอยตามพ่อตรีมูรติ ผู้ทรงอภิปัญญาในการบริหารจัดการธรรม


บัดนี้ ลูกขอน้อมถวายของบูชา (ชื่อของถวาย...) ขอองค์พ่อโปรดเมตตารับ และขอบารมีองค์พ่อฯ โปรดเมตตาประทานพร ให้ปัญญาเข้าถึงธรรม รู้ซึ้ง ประจักษ์ในธรรม สันติสุข สาธุ สาธุ โอม๛

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา


อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 7,205 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย