อาจารย์กลายเป็นตะขาบ


อาจารย์กลายเป็นตะขาบ


เมื่อวันโกนที่ผ่านมา ฝันเห็นตะขาบตายเหมือนถูกกิน เพราะมีแต่หัวมากมายอยู่บนหลังคาบ้าน แต่มีตัวหนึ่งที่ไม่ตาย โผล่หัวมาดูเรา แล้วก็หายไปที่น่าแปลกคือ ตะขาบตัวนี้มีหน้าเป็นคน ขอวอนผู้รู้ช่วยทำนายให้ดีว่าดีหรือร้ายประการใด ?


แปลความหมายของความฝันมี ๒ นัยดังนี้


๑. เป็นพวกเจ้ากรรมนายเวร


๒. พวกที่ฝึกวิชาต่างๆ แล้วล้มกลางทาง ผิดศีลกลางทางหรือผิดสัจจะกลางทาง ก็จะกลายเป็นตะขาบ แมงป่อง


เพราะว่าตะขาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีพิษ พอไปเจอใคร ใครก็จะไล่ตีตลอด เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น


ที่ฝันอย่างนี้เราอาจจะมีญาติ บรรพบุรุษ หรือบุคคลที่มีวิบากต่อเราหรือ ที่รู้จักมาขอส่วนกุศล เราก็แผ่ส่วนบุญกุศลให้เขา เช่น ไปถวายคัมภีร์ใบลาน เช่นมาลัยโผดโลก มหาวิบาก เป็นต้น


พอเราส่งกุศลไปก็ให้ระลึกถึงสิ่งที่เราฝัน


อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

 5,744 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย