อาจารย์กลายเป็นตะขาบ


อาจารย์กลายเป็นตะขาบ


เมื่อวันโกนที่ผ่านมา ฝันเห็นตะขาบตายเหมือนถูกกิน เพราะมีแต่หัวมากมายอยู่บนหลังคาบ้าน แต่มีตัวหนึ่งที่ไม่ตาย โผล่หัวมาดูเรา แล้วก็หายไปที่น่าแปลกคือ ตะขาบตัวนี้มีหน้าเป็นคน ขอวอนผู้รู้ช่วยทำนายให้ดีว่าดีหรือร้ายประการใด ?


แปลความหมายของความฝันมี ๒ นัยดังนี้


๑. เป็นพวกเจ้ากรรมนายเวร


๒. พวกที่ฝึกวิชาต่างๆ แล้วล้มกลางทาง ผิดศีลกลางทางหรือผิดสัจจะกลางทาง ก็จะกลายเป็นตะขาบ แมงป่อง


เพราะว่าตะขาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีพิษ พอไปเจอใคร ใครก็จะไล่ตีตลอด เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น


ที่ฝันอย่างนี้เราอาจจะมีญาติ บรรพบุรุษ หรือบุคคลที่มีวิบากต่อเราหรือ ที่รู้จักมาขอส่วนกุศล เราก็แผ่ส่วนบุญกุศลให้เขา เช่น ไปถวายคัมภีร์ใบลาน เช่นมาลัยโผดโลก มหาวิบาก เป็นต้น


พอเราส่งกุศลไปก็ให้ระลึกถึงสิ่งที่เราฝัน


อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• ชีสพายมะม่วงสด

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• พญาเนื้อทอง ( สุวรรณมิคชาดก )

• แทนที่จะมองเพ่งโทษหาข้อบกพร่องในสิ่งต่างๆ ของคนนั้นคนนี้ ให้เรามองความดีของคนอื่น ก็จะเหมือนมีกระแสดีงามไหลรินเข้ามาในจิตใจของเราตลอดเวลา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย