โทษละเลยหน้าที่


โทษละเลยหน้าที่

หากว่าใครก็ตามที่อดีตชาติเราเคยละเลยหน้าที่ ไม่ได้ทำหน้าที่ หรือทำหน้าที่โดยบกพร่อง เมื่อเราเกิดมาในชาตินี้ เราต้องมาสานต่อในสิ่งที่เรายังคงค้างไว้เมื่อชาติที่แล้ว ไม่งั้นชาตินี้ของเราจะก่อให้เกิดปัญหา

อย่างเช่นกรณี ของนายคำยี่ อดีตชาติเคยบวชเป็นพระ รับปากที่จะทำพิธีให้แก่ลูกศิษย์และบุคคลทั่วไป แต่บางคนก็ไม่ได้ทำหน้าที่ ทำพิธีกรรมให้แก่เขา พอตายจากชาติที่แล้ว มาเกิดในชาตินี้ ต้องสานต่อ แต่ว่าไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปทำพิธีให้กับลูกศิษย์แล้ว เพราะว่าอยู่คนละภพภูมิกัน

วิธีแก้ไขคือ ให้เราตั้งเป็นโปรแกรม วางแนวทางรูปแบบที่จะแก้ไขวิบากกรรมสายนี้ คือ

๑. บริจาคเงินให้กับอาจารย์ ผู้ประกอบพิธี หรือผู้ที่ช่วยเหลือผู้คน ที่ตกทุกข์ได้ยาก เดือดร้อน สรุปคือ นำเงินไปบริจาคให้ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ปลดทุกข์ให้เขา แล้วเรานำบุญกุศลนี้แผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ละเลยหน้าที่เขา ไม่ได้ทำให้เขา เขาก็จะได้รับบุญกุศลตรงนี้

๒. สาธุ ยินดีกับผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่น เช่น เจ้าพิธีกรรม อาจารย์เจ้าพิธี พ่อหมอ ที่เขากำลังช่วยเหลือ ปัดเป่า ทำพิธีให้คนอื่น เราต้องสาธุยินดีที่เขาช่วยเหลือ ไม่ใช่ไปรังเกลียดเขา หรือต่อว่าเขา กล่าวหาว่าเขางมงาย

๓. บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิที่ช่วยเหลือคน เพราะว่า สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ปลดทุกข์ บำบัดทุกข์ให้กับคนที่ต้องทุกข์ เดือดร้อน เมื่อเราบริจาคเงินไป เงินนี้ก็กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การรักษา หรือยารักษาโรค ก็ทำให้เขาหายป่วยจากการเป็นโรคนี้ ด้วยบุญกุศลนี้ก็จะทำให้เราแก้ไขวิบากกรรมที่เราได้ละเลยหน้าที่ที่ปลดทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเขา

สิ่งที่กล่าวมานี้ เราสามารถนำมาใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทุกอาชีพ เช่น อาชีพตำรวจ ครูบาอาจารย์ หมอ พยาบาล ปู่จ๋ารย์ อาจารย์วัด เจ้าพิธีประกอบพิธีกรรม ฯลฯ

ถ้าเราไม่แก้ไขวิบากกรรมตรงนี้ เราต้องได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน หรือบางกรณีอาจเป็นบ้าได้

ฉะนั้น ใครที่มีหน้าที่อะไรก็ขอให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีตามภาวะการณ์นั้นๆ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่เฉไฉ ไม่ทุจริตคดโกงต่อหน้าที่ ต่ออาชีพของตน เพราะผลที่ตามมาเราอาจรับโทษไม่ไหว


อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 5,576 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย