กับดักความดีอย่างละเอียด


กับดักความดีอย่างละเอียด

กับดักความดีที่ละเอียดมีหลายระดับ แต่จะยกระดับที่เห็นง่ายๆ ไปถึงละเอียด ดังนี้

ระดับที่ ๑ เราไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเราติดใจในสถานที่แห่งนั้น อยากจะไปอยู่เรื่อยๆ เรียกว่า เราติดในมายาแห่งธรรม ทั้งๆ สถานที่แห่งนั้นที่เราไปก็ไม่เห็นว่าเป็นความชั่วร้ายอะไรเลย ซ้ำยังทำให้จิตใจเราแช่มชื่นอีกด้วย แต่เป็นเพราะว่าเราไปหลงใหลในแห่งความเป็นสถานที่แห่งนั้น จึงชื่อว่าติดกับดักความดี


ระดับที่ ๒ เรายังชื่นชมยินดีทางอายตนะทั้ง ๖ คือ ประตูแห่งการรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จึงชื่อว่าติดกับดักความดี


ระดับที่ ๓ เราติดใจในอารมณ์ คือติดใจในเวทนา สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ โทมนัส โสมนัส เป็นต้น ชื่อว่า ติดกับดักแห่งความดี โดยเฉพาะระดับนี้เป็นระดับที่ละเอียด ยากนักคนจะผ่านพ้นระดับนี้ไปได้

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 5,515 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย