ขั้นตอนลำดับสายญาณสื่อถึงธรรม


ขั้นตอนลำดับสายญาณสื่อถึงธรรม
ถามว่าเป็นร่างทรง แล้วร่างนั้นได้หมดอายุขัยตายลง แล้วสายญาณปู่ฤาษีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะไปอยู่ที่ไหน?
ท่านไม่ได้ไปอยู่ที่ไหน ท่านก็คืนสู่ธรรม ท่านก็กลับคืนสู่ที่เดิม
ถ้าท่านต้องการให้ใครเป็นสื่อ ก็สื่อต่อ
ปกติปู่ฤาษี หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่มาอยู่กับร่างทรง อันนี้เป็นความเข้าใจผิดกัน ท่านอยู่ที่ของท่าน เพียงแต่ท่านสื่อมา เหมือนกันกูเกิ้ล (Google) เราไม่ใช่กูเกิ้ล แต่เราสื่อคีย์รหัสเข้าไป กูเกิ้ลก็จะส่งข้อมูลมาหาเรา เราสื่อเข้าไปรู้
เช่น เวลานี้ เราอยากเป็นปู่หมอชีวก ปู่หมอชีวกก็เปรียบเสมือนว่าอยู่ในกูเกิ้ลที่มีข้อมูลการักษา เราอยากรู้เราก็สื่อเข้าไป คีย์รหัสเข้าไป เราก็จะรับรู้ออกมา ไม่ใช่ท่านอยู่กับเรา เวลานี้คนทั่วไปเข้าใจผิดกันเยอะเลย คนทั่วไปจะเข้าใจว่าปู่หมอชีวกมาอยู่ในร่างของเรา อย่างนี้ไม่ใช่ เดี๋ยวก็จะเถียงกันว่า องค์ของมึงไม่แท้ ของกูแท้ เดี๋ยวก็เกิดเรื่องเกิดปัญหาตามมา แล้วก็กลายเป็นว่า เขาจะถามว่า ถ้าองค์ท่านมาอยู่กับเรา แล้วที่อื่นจะทำยังไง แล้วทั่วโลกมีทรงกันกี่ที่ แล้วองค์ท่านจะไปยังไง นี่แหละเลอะเทอะกันไปใหญ่
ข้อมูลต่างๆจะอยู่ในที่มีศูนย์รวม เครื่องเซิฟเวอร์ (SERVER) ให้สำหรับคนทั่วไปได้เข้าไปขอเอาข้อมูล ใครๆ ก็สามารถรับข้อมูลได้ เพียงแต่ว่าเรามีรหัส (password) คีย์เข้าไปได้หรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าท่านมาอยู่กับเรา บางคนคิดว่าท่านมาอยู่กับเรา ยังมาถือสิทธิ์ด้วยว่า อยู่กับเราเป็นของเรา ทำพิธีให้เรา พอใครมีเหมือนกับเราก็ถือว่าเป็นของปลอม
ถ้าเราอยากรู้สิ่งใดเราก็ต้องเข้ารหัสขององค์เทพนั้นๆ ที่องค์เทพนั้นๆ ดูแลรักษาข้อมูลเหล่านั้นอยู่ เป็นรหัสเบื้องต้น
แต่ถ้าเราทรงกับเจ้าพ่อคำแดง เจ้าพ่อคำแดงก็จะสื่อเข้าไปสื่อสารกับที่ศูนย์เจ้าพ่อเจ้าแม่อีกทีหนึ่ง เจ้าพ่อเจ้าแม่ท่านก็จะสื่อสารไปยังที่ศูนย์ใหญ่ของข้อมูล คือ ธรรม อีกทีหนึ่ง เมื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่รับข้อมูลจากศูนย์ใหญ่แล้ว ก็นำข้อมูลมาส่งสัญญาณสื่อให้เจ้าพ่อคำแดงได้รับรู้ แล้วเจ้าพ่อคำแดงก็มาสื่อให้เรา คือ ร่างทรง ครูบาอาจารย์ หรือผู้รู้ที่บอกกล่าวเจ้าพ่อคำแดง แล้วเราก็ไปบอกญาติโยม ลูกศิษย์ลูกหาอีกทีหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้น
เจ้าพ่อคำแดงก็เป็นเพียงรหัสหนึ่งเท่านั้น
สรุปง่ายเป็นขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เราต้องการอยากรู้กรรมวิบาก ข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ว่าเราทรงเจ้าพ่อคำแดง เราก็จะประกอบพิธีกรรมสื่อสารกับเจ้าพ่อคำแดง บอกท่านว่า เราอยากรู้ข้อมูลอย่างนี้ อย่างนี้ หมายความว่า เรารู้รหัสในการเข้าถึงเจ้าพ่อคำแดงได้แล้ว เราก็คีย์หรือบอกเจตนาว่าเราต้องการอยากรู้อะไรบ้าง คนโน้น คนนี้ติดกรรมอะไร เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าพ่อคำแดงท่านก็รับรหัสที่เราส่งสัญญาณไปให้ท่าน สื่อถึงท่าน ท่านก็รับสิ่งที่เราถาม ไปถามต่ออีกทีหนึ่งก็คือ ศูนย์เจ้าพ่อเจ้าแม่
แต่ถ้าเราทรงองค์พ่อพญานาค ตนไหนก็ตาม สมมติว่า ทรงพญานาคศรีสุทโธ องค์พ่อพญานาคศรีสุทโธก็จะสื่อข้อมูลไปยังศูนย์กลางใหญ่แห่งพ่อพญานาค เป็นต้น
สมมติอีกว่า เราทรงผี ผีบรรพบุรุษ หรือผีต่างๆ ท่านก็สื่อไปยังศูนย์กลางแห่งผีใหญ่ ศูนย์กลางแห่งผีใหญ่ก็จะสื่อไปยังองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณ เพราะว่าผีต่างๆ สัมภเวสีต่างๆ จะขึ้นตรงต่อท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ
ขั้นตอนที่ ๓ ศูนย์กลางใหญ่แห่งสายนั้นๆ เช่น สายเจ้าพ่อเจ้าแม่ สายพ่อเวสสุวรรณ สายพญานาค ฯลฯ ท่านก็จะสื่อไปยังเครื่อง เซิฟเวอร์ใหญ่ นั่นก็คือ "ธรรม"
ธรรมก็จะบอกข้อมูลต่างๆ มาให้กับศูนย์กลางใหญ่ต่างๆ รับทราบ พอศูนย์กลางใหญ่รับทราบก็จะส่งต่อไปยังลูกข่าย เช่น เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ผีต่างๆ
เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็จะส่งไปยัง เจ้าพ่อเจ้าแม่จำเพาะ เช่น เจ้าพ่อคำแดง เจ้าพ่อประตูศักดิ์ ฯลฯ
เจ้าพ่อคำแดง ก็จะไปบอกยังร่างทรง ร่างทรงก็จะไปบอกลูกศิษย์ เป็นต้น


อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,603 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย