รุ้ไม่ทันจูงกัน


รู้ไม่ทันจะคิดหนอๆ ก็อวดดีข่มขู่ผู้รู้ไม่ทันเป็นเรื่องน่าขันเหมือนตาบอดจูงกัน มันเกิดประโยชน์ดีอะไร 


แค่รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ดีมีประโยชน์ จะพูด ทำ คิด ไม่ติดบ้าชอบ ชัง เฉย ก็เลยไม่ต้องอวดดี เพราะมีดีเหลือเฟือยังเหลือใช้ให้ได้เป็นครูและทำตามก็น่ารักเคารพทั้งกาย วาจา ใจ เป็นการช่วยกันชำระความดีให้มีต่อไป


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
 6,234 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย