โง่ซึมเศร้า


พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า เธอจงมีความเบื่อหน่ายมากในสิ่งทั้งปวง อย่าบ้ายึดถือรุนแรง ในชอบ ชัง เฉย พอไม่ได้ตามความทะยานอยาก ก็เลยโง่ซึมเศร้า 


เพราะรู้ไม่ทันจะคิดหนอๆ  ขาดการสังเกตใส่ใจดูต้นเหตุในความคิด ที่เปลี่ยนแปลงไวกว่าพริบตา 


จิตดวงเก่าดับไปดวงใหม่เกิดขึ้น ไปยึดถือในสิ่งไม่มีตัวตน จึงโง่ซึมเศร้า ไม่ได้ดั่งใจตามความอยาก 


แค่ขยันสังเกตใส่ใจดู ให้รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็สดชื่นสุข ผ่องใส ได้เข้าใจ หายโง่เรื่องตัวตน


สายสืบนิสัยศาสตร์ (ไม่ชอบการขัดแย้งแข่งดีกับใคร)


• ธรรมนำเดิน เย็น 13 มกราคม 2560

• "กรรมมีอำนาจมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• นมแพะสำหรับเลี้ยงลูกสัตว์

• ๑๓.ปางมารวิชัย

• ๙.ปางเสวยมธุปายาส

• การทำบุญให้ได้บุญมาก

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย