ขาดการใส่ใจกันทุกคน


เพราะรู้ไม่ทันจะคิดหนอๆ ก็ขาดการใส่ใจที่จะสังเกตถึงต้นเหตุแห่งปัจจุบัน จึงไม่เข้าใจอะไรเลยสักเรื่อง ใส่ใจขยันระลึกรู้สังเกตปัจจุบันรู้ทันจะคิดหนอๆ ก็จะไม่โง่ อวดฉลาด ไม่ผิดพลาดทั้งพูด ทำ คิด ไม่บ้ายึดติดอยู่กับชอบ ชัง เฉย รู้ทันปัจจุบันได้ทั้งวัน ทั้งคืน ทั้งหลับ ทั้งตื่น ทั้งยืน ทั้งเดิน ทั้งนั่ง ทั้งนอน ลมหายใจเข้ากำหนดเข้าหนอ ลมหายใจออกกำหนดออกหนอ เวลาจะคิดกำหนดจะคิดหนอๆ ก็เก่งได้ทุกเรื่อง ยึดถือก็โง่ทุกเรื่อง แค่รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ได้ดั่งใจรวยทุกอย่าง ที่ไม่เชื่อเพราะไม่เคยรู้ทันเลยสักอย่าง

จากสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์   

6,383


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย