ที่รักของคนดี (ธรรมจักรแท้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัจธรรมต้องพันซี่เท่านั้น)

รุ้ทันจะคิดหนอๆ ก็เป็นที่เคารพของคนใจดีทั้งหลาย แต่คนใจร้ายริษยา พาล เพ่งโทษ ย่อมจะรังเกียจ เพราะไม่เคยรู้ทัน จะพูด คิด ทำ ก็เลยกลายเป็นคำด่าสำหรับเขา 


พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มีเมตตา ยึดถือชอบ ชัง เฉย รู้ไม่ทัน ชอบว่าร้าย เราไปสอนก็เท่าไปด่า เพราะเขาทำไม่ได้ จะยึดถือความชั่วร้ายของเขา ต่อไปใช้ทุกๆ ชาติ 


รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ไม่เสียชาติเกิด เกิดมาทั้งทีก็ได้ดีทุกเรื่อง ตั้งแต่เด็กมาถึงแก่ขอบอก


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
DT016892

muisun

 เปิดอ่านหน้านี้  1219 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย