ชีวิตที่วางรูปแบบได้
 muisun   13 ก.ย. 2560

พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ผู้ที่ไม่ป่วยทางกาย
1 วัน หลายเดือน หลายปีมีอยู่ แต่ผู้ที่ไม่ป่วยทางใจชั่วขณะเดียวก็ไม่มี ความรู้ไม่ทันจะคิดหนอๆ ก็เป็นต้นเหตุแห่ง
โรคภัยร้ายแรงได้ทุกชนิด ใส่ใจสังเกตขยันระลึกรู้ดูต้นเหตุแห่งชีวิต รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ไม่ต้องเป็นโรคร้ายแรง
อะไรเลยสักอย่าง ไม่ได้บอกให้เชื่อหรือคัดค้าน แต่ถ้าไม่พิสูจน์ก็โง่ต่อไป เพราะใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
ใจเป็นหัวหน้า ทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ใจทั้งสิ้น รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็เปลี่ยนวิถีจิตจากเคร่งเครยด คุ้มคลั่ง
ซึ่มเศร้า ให้ผ่องใส สบายใจ ฉลาดได้ทุกเรื่อง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์DT016892

muisun

13 ก.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2188 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย