พิษภัยใกล้ตัว


พืชผักผลไม้ถ้าไม่ใช้สารพิษก็จะกินได้ทั้งหมด ทั้งต้น ราก ใบ ถ้าใช้สารพิษกินแค่ผลก็ปากบวม ลิ้นแตก เลือดออกปากประสบการณ์เคยโดนมาแล้ว บางคนกินสารพิษเร่งสุกจนต้องเข้าโรงพยาบาลหมดค่ารักษาไปล้านกว่า ถ้ารู้ทันจะคิดหนอๆ ก็จะไม่ใส่สารพิษทำลายชีวิตให้เดือดร้อน สร้างภัยพิบัติทำลายล้างให้เกิดเวรกรรมทุกข์โทษอีกเลย

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
 6,257 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย