สุดยอดอิทธิฤทธิ์


<
พระพุทธเจ้าถ่ายทอดเคล็ดวิชาว่า ทุกอย่างเกิดดับเป็นธรรมดา เกิดทันทีดับทันที เกิดที่ไหนดับที่นั่น เกิดที่ตาก็ดับที่ตา เกิดที่ใจก็ดับที่ใจ ไม่มีขีดขั้นระหว่าง เป็นไปไวกว่าแสง เปลี่ยนแปลงเป็นอณู คือ นามธรรม 


รู้ทันจะคิดหนอๆ  ก็จะเห็นการเชื่อมต่อแห่งจิตเก่าไปสู่จิตใหม่ จากความคิดเข้าสู่ความฝัน จากการตื่นไปสู่การหลับ จากสิ่งที่มีไปสู่ความไม่มี จากดีสู่ชั่ว กลัวสู่กล้า 


ถ้ารู้ทันได้ไวกว่าความเป็นจริงที่ว่าเกิดปั๊บดับปุ๊บ ก็เป็นสุดยอดแห่งฤทธิ์อิทธิบาทแห่งความสำเร็จ อายุจะยืน อานุภาพจะไร้ขีดจำกัด จะมีความสามารถฉลาดเก่งทุกเรื่อง แค่จะคิดหนอๆ ก็หมดสงสัย


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
   
 6,302 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย