สุดยอดอิทธิฤทธิ์

 muisun  

พระพุทธเจ้าถ่ายทอดเคล็ดวิชาว่า ทุกอย่างเกิดดับเป็นธรรมดา เกิดทันทีดับทันที เกิดที่ไหนดับที่นั่น เกิดที่ตาก็ดับที่ตา เกิดที่ใจก็ดับที่ใจ ไม่มีขีดขั้นระหว่าง เป็นไปไวกว่าแสง เปลี่ยนแปลงเป็นอณู คือ นามธรรม 


รู้ทันจะคิดหนอๆ  ก็จะเห็นการเชื่อมต่อแห่งจิตเก่าไปสู่จิตใหม่ จากความคิดเข้าสู่ความฝัน จากการตื่นไปสู่การหลับ จากสิ่งที่มีไปสู่ความไม่มี จากดีสู่ชั่ว กลัวสู่กล้า 


ถ้ารู้ทันได้ไวกว่าความเป็นจริงที่ว่าเกิดปั๊บดับปุ๊บ ก็เป็นสุดยอดแห่งฤทธิ์อิทธิบาทแห่งความสำเร็จ อายุจะยืน อานุภาพจะไร้ขีดจำกัด จะมีความสามารถฉลาดเก่งทุกเรื่อง แค่จะคิดหนอๆ ก็หมดสงสัย


จากสายสืบนิสัยศาสตร์


• ประโยชน์ของฤกษ์ (นักขัตตชาดก)

• เมตตามีอำนาจคุ้มครองรักษา...

• สติและสมาธิที่ถูกต้อง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑

• ต้นแบบที่ดีงามของความสมบูรณ์แบบไม่ได้มุ่งเพียงผลในระยะสั้น แต่ให้ความสำคัญกับกระบวนการและความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นหลัก

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย