หลายรูปแบบ

นาๆ ทัศนะต่างๆ ความคิดต่างความเห็น หลากหลายรูปเป็น  บางครั้งก็หนักในความชอบ  บางครั้งก็มากในความชังบางทีก็มีแต่ความเฉย ต่างคุณภาพอย่างนี้จึงมีปัญหาวุ่นวาย เดือดร้อน ยึดถือไปทางเดียวกันไม่ได้ เพียงรู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ไม่ได้ขัดแย้งทะเลาะกันก็ได้สุขสงบไม่ได้เดือดร้อนกันสักเรื่อง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์DT016892

muisun

 เปิดอ่านหน้านี้  884 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย