สอบอารมณ์


พระเจ้าคุณปฎิบัติธรรมมาหลายสิบปี เกิดสภาวะดับวูบไป ถามมันเกิดอะไรหรือ ตอบไปว่า เป็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับของกายใจปกติก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลา ผู้รู้ไม่ทันจะใส่ใจสังเกตไม่ถึงความละเอียดที่เป็นจนไวกว่าแสงไวกว่าความคิด ผู้รู้ทัน จะคิดหนอๆ เท่านั้นจึงสัมผัสได้ เห็นต้น กลาง สุด ขณะวูบนั้นไม่สะดุ้ง ไม่สงสัย สักแต่ว่ารู้ทันจะเกิดหนอๆ จะดับหนอๆ  แล้วรู้ทันต่อเนื่องไปไม่ให้ชอบ ชัง เฉยมาเกิดร่วม เจ้าคุณชมว่าอาจารย์นี่สุดยอด แก้สภาวะได้ทัน 


ท่านบอกว่าติดสภาวะนี้มานานไม่มีใครแก้ได้ พอรู้ทันเข้าใจได้ทุกอย่าง แปลกใจว่าทำไมอาจารย์จึงแก้สภาวะได้ ก็ตอบเจ้าคุณไปว่า อ๋อ เรียนตั้งแต่เด็กจนแก่แล้ว ฟังธรรมของอาจารย์เกือบทั้งหมด มีพระไตรปิฎกไว้ศึกษาสองตู้ทั้งของมหาจุฬาและมหามงกุฎ ทำงานวิปัสสนาจารย์เกือบสี่สิบปีแล้วจึงแปลภาษาธรรมให้เป็นภาษาคนได้ 


วิปัสสนาจารย์รุ่นเก่าเถระชมว่าคุณเก่งนะพูดให้คนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ฟังได้ พร้อมๆ กัน ก็บอกไปว่าสอนหนักมาก บางวันสี่โรงเรียน สายสืบทำงานมาถึงวัยปัจฉิมแล้ว


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
   

6,457จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย