เกมจิต


เคยพบกับนักจิตวิทยาก็ถามเขาว่าหลักจิตวิทยากับความรู้ทันเหมือนกันไหม เขาก็บอกว่าต่างกัน วิชาจิตวิทยาเป็นแค่เก็บข้อมูลเอามาใช้ ต่างกับความรู้ทัน รู้ทันต้นเหตุแห่งปัญหาได้ทุกเรื่อง 


ครั้งที่ไปสอนนักโทษในเรือนจำ นักโทษเรียบร้อย สอนง่าย ด๊อกเตอร์ชมว่าแปลกที่ทำให้นักโทษนั้นนิสัยดีขึ้นได้ด้วยความรู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็เป็นจิตคนละวาระ คนละขณะกัน จึงไม่ไปยึดถือกับอดีตหรืออนาคต แค่รู้ปัจจุบันก็ผ่องใสได้ทุกเรื่อง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
 6,279 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย