มีตนเป็นที่รัก


ในเมื่อไม่เคยรักใครจริง ต่างก็มีตนเป็นที่รักกันแล้วไซร้ ก็ควรรักษาใจไว้ให้รู้ทัน จะได้ไม่พากันเที่ยวเพ่งโทษ ริษยา
ฆ่ากัน เที่ยวโกง ก่อกวน เบียดเบียนให้เกิดภัยพิบัติเดือดร้อนนอนทุกข์


คิดพูดทำแต่สิ่งดีๆ อันเป็นหน้าที่ควรต้องทำ จะคิดหนอๆ ก็ได้ดีทุกเรื่อง เพราะเป็นต้นเหตุแห่งการกระทำ สาธุสายสืบนิสัยศาสตร์ ทำดีตั้งแต่เด็กถึงชรา
 6,276 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย