เจาะเวลาหาฉลาด


การกระทำจัดสรรค์หน้าตา รูปร่าง นิสัย ชื่อเสียงก็คล้ายกัน คิดอย่างไรได้อย่างนั้น คิด ชอบ มากด้วยความอยากก็ได้ชื่อว่าเปรต

คิด ชัง มาก ด้วยความโกรธ กล่าวร้าย ก็ชื่อว่า สัตว์นรก

ทุกลมหายใจที่เดือดร้อน ชื่อว่า สัตว์นรก

รู้ไม่ทันหลงว่าร้าย ได้ชื่อว่า สัตว์เดรัชฉาน

สำรวมรักษาศีล ไม่ฆ่า ไม่โกง ไม่โกหก ไม่ดื่มสุรา ไม่เป็นชู้ใคร ได้ชื่อว่า เป็นคน

ชอบให้ ชอบช่วย ทำตนและผู้อื่นไม่ให้เดือดร้อน ชื่อว่า เทวดา

สละกามอยู่ในเมตตา ชื่อว่า พรหม

รู้ทันดับความยึดถือชอบ ชัง เฉย ไม่เปรียบเทียบว่าเลิศ เลว เสมอใคร ชื่อว่า อริยะ

นี่แหละการกระทำ จัดสรรค์ได้ดั่งใจ คิดเช่นไรก็เป็นเช่นนั้น

สมกับคำสอนของพระศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสสอนไว้ว่า สรรพสัตว์ย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย กระทำเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้น เสมือนรอยล้อย่อมตามรถไปฉะนั้น

ทำชั่วได้ดีมีที่ไหน ทำดีได้ดีมีทั่วไป จะคิดหนอๆ ก็ไอคิวเต็มร้อย ฉลาดไปทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสยศาสตร์   

6,420จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย