ยอดไอคิว


<
ความรู้ทันปฐมวัยก็ได้อบรมพี่น้องให้ได้ทำวัตรปฎิบัติฟังธรรม ครั้งมัชฌิมวัยเผยแพร่ในประเทศเกือบทุกหน่วยงาน นักศึกษา ครู ข้าราชการ ชาวบ้าน ทหาร ตำรวจ ปัจฉิมวัยอบรมไปได้ทั่วโลกโซเชียลถึงต่างประเทศ รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ได้ต้นเหตุพัฒนาความสามารถ กาย วาจา ใจ ได้หลายล้านเท่า ถ้าไม่เอาก็ล้าหลังไปเถอะเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไวถ้าไม่ฝึกใจให้รู้ทันมันจะเดือดร้อนนอนผวาไปทุกเรื่องเพราะรู้ไม่ทัน
จากสายสืบนิสัยศาสตร์   
 6,364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย