โทษเกิดเพราะไม่สำรวม


พระพุทธเจ้าสอนให้ใส่ใจสังเกตขยันระลึกรู้ทันกาย วาจา ใจ จะคิดหนอๆ ก็มีประโยชน์อยู่ด้วยการสำรวม ถ้าไม่สำรวม ยึดถือรู้ไม่ทันจะพูด ทำ คิด ย่อมผิดทุกเรื่อง เดือดร้อน ติดหนี้ในการกระทำ ลำบากยากแค้น
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
 6,291 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย