สุดยอดแห่งฤทธิ์


เคยถามลูกศิษย์ที่เป็นทนายความว่ากฎกรรมกับกฎหมายอันไหนจะแรงกว่ากัน ลูกศิษย์บอกว่ากฎกรรมให้ผลแน่นอน นั่นแหละเราจงระวังกฎการกระทำด้วยกาย วาจา ใจ คิดดี ได้ดี พูดชั่ว ได้ชั่ว ทำทั้งดีทั้งชั่วได้ทั้งดีทั้งชั่ว รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็เป็นสายกลางหลุดพ้นจากกรรมดีกรรมชั่ว หมดความเดือดร้อนทุกเรื่อง

เคยถามทนายลูกศิษย์ว่าในเมื่อเกิดเรื่องต้องใช้ทนายทุกครั้งหรือ ลูกศิษย์บอกว่าถ้าพูดเองได้ก็ไม่ต้องใช้ทนายหรอก รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็จะเก่งปฎิสัมภิทา 4 สุดยอดแห่งฤทธิ์ที่พระพุทธเจ้าอนุญาติให้แสดงได้ พูด ทำ คิด เข้าใจสภาวะธรรมทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
 6,218 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย