แรงกว่าสงครามนิวเคลียร์


โลกวัชชะใครๆ ก็กลัวถูกว่า แต่ถ้ารู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ปราบลูกช่างว่าให้สูญสิ้นได้ทุกเรื่อง การว่าพาตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน ถ้าบอกให้รู้ทันก็ทำเราและเขาให้มีความสุขสงบ
จากสายสืบนิสัยศาสตร์   

6,430จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย