ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน


ยึดถือเชื่อมต่อข้อความ บ้าเดือดร้อนได้ทุกเรื่อง รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ได้ปัจจุบัน ป้องกันบ้า เดือดร้อน ฉลาดได้ทุกเรื่อง เหมือนยึดรถหรูเชื่อมต่อส่วนประกอบราคาหลายสิบล้าน ต้องรนรานบ้าเดือดร้อนแล่นไปไม่ได้พัก แต่บางคันแล่นไม่ได้ก็ยังเดือดร้อน รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็หลุดพ้นได้ทุกเรื่อง
จากสายสืบนิสัยศาสตร์


• ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สารัช

• 03(20/01/64) เวลา 09.30 น. เรื่อง ญาณ 16 (ต่อ) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• "ขาดสติ ขาดความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ชะล้างความมืดมนในสังคมด้วย..ปลูกกตัญญูเเก่เยาวชน

• ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก

• ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย